เกษียณคุณละเอียด ศรีทอง

หมวดหมู่: ข่าวสารองค์กร

TAI-YO GROUP

พิธีเกษียณอายุ

คุณละเอียด ศรีทอง

image
 
image

TAI-YO GROUP

 วันที่ 1 มิถุนายน 2566 

"วันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

 
image
 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 กลุ่มบริษัทในเครือ ไท-โย เพนท์ (ประเทศไทย) ได้จัดพิธีเกษียณอายุพนักงาน โดยทางบริษัทฯได้แต่งตั้งผู้บริหารทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้แก่รอง.ผอ.ทิพยุพา แซ่ด่าน , ผจก.ใหญ่ บุญสืบ นุชอยู่ ผจก.ใหญ่ สุรางค์รัตน์ ชัยรัตน์ และ ผจก.วิไล เจียรไนวชิระ เป็นตัวแทนในพิธีเกษียณอายุและมอบเงินเกษียณ รวมถึงของที่ระลึกจากทางบริษัทฯ พร้อมนำกล่าวคำขอบคุณแก่ คุณละเอียด สีทอง ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต 5
 

 

ในการนี้ผู้บริหารและพนักงานไทโย ต่างร่วมกันแสดงความยินดีและกล่าวขอบคุณ ให้แก่ คุณละเอียด สีทอง พร้อมทั้งทางบริษัทฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ถึงความอุตสาหะและความพากเพียร ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังต่อไป
 
ทั้งนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในสากลโลก ดลบันดาลให้คุณละเอียด สีทองและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ คิดสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกประการ
 

10 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 487 ครั้ง

Engine by shopup.com