CSR มอบสีให้กับสุเหร่าจระเข้ขบ

หมวดหมู่: CSR TAI-YO

 

มอบสีให้กับสุเหร่าจรเข้ขบ

image

 
image

 

 
 
กลุ่มบริษัทในเครือ ไท-โย เพนท์ (ประเทศไทย) ได้ทำการมอบสีให้กับทางสุเหร่าจระเข้ขบ ในครั้งนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหาร 2 ท่าน คือ คุณวิไล เจียรไนวชิระ และคุณถิรญา ศิริทัย เป็นตัวแทนของทางบริษัทในการมอบสีเพื่อให้สุเหร่าจระเข้ขบได้นำสีดังกล่าวไปปรับปรุงสุเหร่าศาลามัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลามให้เสร็จแล้วสิ้นสืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้สุเหร่าเกิดความสวยงามและเหมาะสมต่อการใช้งาน ทั้งนี้ทางประธานชุมชนสุเหร่าจระเข้ขบยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอบคุณบริษัทฯที่ได้ช่วยเหลือชุมชนสุเหร่าจระเข้ขบตลอดมา

10 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 402 ครั้ง

Engine by shopup.com