หน้าแรก ข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์ งานคุณภาพ ศูนย์ข่าว บทความ ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา

มอบรางวัลชนะเลิศ พื้นที่ 5ส., การแต่งกายและบุคลิกภาพดี , การจัดบอร์ดสวยงาม ก.ย.61

=========================================================================================

มอบรางวัลชนะเลิศ การจัดบอร์ดสวยงาม

มอบรางวัลชนะเลิศ การประกวดพื้นที่ 5 ส. , การแต่งกายบุคลิกภาพดี ,

และการจัดบอร์ดสวยงาม ประจำเดือน มีนาคม 2562

=========================================================================================

         เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ไท-โย เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ รอง.ผอ.ฝ่ายบริหารธุรกิจและการตลาด

เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการมอบรางวัลชนะเลิศ และประกาศนียบัตร ให้กับหน่วยงานที่ชนะการประกวดพื้นที่ 5ส. ที่ได้คะแนนสูงสุด

ทั้งนี้เป็นกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและสะอาดอยู่เสมอ รวมถึงมอบรางวัลให้กับพนักงานและผู้บริหารที่เป็นแบบอย่าง

ในการพัฒนาบุคลิกภาพ และการแต่งกายให้อยู่ในความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย  พร้อมมอบรางวัลกิจกรรมการจัดบอร์ดสวยงาม

ประจำเดือน มีนาคม 2562 นี้

=========================================================================================

มอบรางวัลชนะเลิศ การประกวดพื้นที่ 5 ส. (พื้นที่โรงงาน)

=========================================================================================

มอบรางวัลชนะเลิศ การประกวดพื้นที่ 5 ส. (พื้นที่ปฏิบัติการทางเคมี)

=========================================================================================

มอบรางวัลชนะเลิศ การประกวดพื้นที่ 5 ส. (พื้นที่สำนักงานและบริเวณโดยรอบ)

=========================================================================================

มอบรางวัลชนะเลิศ การประกวดพื้นที่ 5 ส. (รถขนส่ง)

=========================================================================================

มอบรางวัลชนะเลิศ การประกวดบุคลิกภาพระดับผู้บริหาร

=========================================================================================

มอบรางวัลชนะเลิศ การประกวดบุคลิกภาพระดับพนักงาน

ข้อมูลบริษัท
ประวัติบริษัท
ก้าวสำคัญของไท-โย
ไท-โย วันนี้
ขอบข่ายธุรกิจ
วิสัยทัศน์
ผลิตภัณฑ์
สีทาอาคาร
สีงานไม้อุตสาหกรรม
สีงานเหล็ก
กาวอุตสาหกรรม
สีพิเศษ
เคมีภัณฑ์
งานคุณภาพ
งานวิจัย R&D
งานควบคุมคุณภาพ
งานเทคนิค
ศูนย์ข่าว
ข่าวกิจกรรม
ข่าวองค์กร
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงาน
สวัสดิการและผลตอบแทน
ข้อมูลบริษัท
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสี
ปัญหาของสี
เทคนิคการใช้สีงานไม้
ติดต่อเรา
           

        

 
  
view