หน้าแรก ข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์ งานคุณภาพ ศูนย์ข่าว บทความ ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเศก |(4/5/2019)   บริษัทไท-โย เพนท์ ฯ ได้จัดสถานที่พร้อมจัดกิจรรมในการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 โดยมีคณะพนักงานและผู้บริหารร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง 

>>อ่านต่อ...

.

         ดูทั้งหมด >> 

 >>3/6/2019  บริษัทไท-โย เพนท์ฯ ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักาการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.62 โดยร่วมกับทาง สำนักงานเขตประเวศ จัดขึ้นที่ วัดทุ่งเศรษฐี 

>>อ่านต่อ...

>>3/6/2019  บริษัทไท-โย เพนท์ฯ ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักาการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.62 โดยร่วมกับทาง สำนักงานเขตประเวศ จัดขึ้นที่ วัดทุ่งเศรษฐี

>>อ่านต่อ...

ดูทั้งหมด >> กลุ่มบริษัทในเครือ ไท-โย เพนท์ (ประเทศไทย)

    กลุ่มบริษัทในเครือ ไท-โย เพนท์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทที่ถือกำเนิดขึ้นจากพลังความคิดของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดริเริ่มร้างสรรค์กอปรด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานด้านการผลิตสารเคลือบผิวพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมที่ได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 25 ปี บริษัท ไท-โยเพนท์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับแรก เมื่อปี พ.ศ. 2533 และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน โดยทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิวหรับการใช้งานอุตสาหกรรมและสีพิเศษนานาชนิดตามมาตรฐานการผลิตและการริการที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าสำคัญ ๆ     

ข้อมูลบริษัท
ประวัติบริษัท
ก้าวสำคัญของไท-โย
ไท-โย วันนี้
ขอบข่ายธุรกิจ
วิสัยทัศน์
ผลิตภัณฑ์
สีทาอาคาร
สีงานไม้อุตสาหกรรม
สีงานเหล็ก
กาวอุตสาหกรรม
สีพิเศษ
เคมีภัณฑ์
งานคุณภาพ
งานวิจัย R&D
งานควบคุมคุณภาพ
งานเทคนิค
ศูนย์ข่าว
ข่าวกิจกรรม
ข่าวองค์กร
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงาน
สวัสดิการและผลตอบแทน
ข้อมูลบริษัท
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสี
ปัญหาของสี
เทคนิคการใช้สีงานไม้
ติดต่อเรา
           

        

 
  
view