หน้าแรก ข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์ งานคุณภาพ ศูนย์ข่าว บทความ ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเศก |(4/5/2019)   บริษัทไท-โย เพนท์ ฯ ได้จัดสถานที่พร้อมจัดกิจรรมในการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 โดยมีคณะพนักงานและผู้บริหารร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง 

>>อ่านต่อ...

มอบทุนการศึกษาบุตรของพนักงานฯ ครั้งที่ 3  ปี  2562  (5/4/2019)   บริษัทไท-โย เพนท์ ฯ จัดพิธีมอบทุนการการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานของไท-โยในวันที่ 5 เมษายน 2562 รวมมอบทุนให้กับพนักงานของบริษัทฯทั้งสิ้นจำนวน 36 ทุน

>>อ่านต่อ....

         ดูทั้งหมด >> 

 >>3/6/2019  บริษัทไท-โย เพนท์ฯ ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักาการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.62 โดยร่วมกับทาง สำนักงานเขตประเวศ จัดขึ้นที่ วัดทุ่งเศรษฐี 

>>อ่านต่อ...

>>11/5/2019  บริษัทไท-โย เพนท์ ฯ มอบรางวัลชนะเลิศให้แก่ พื้นที่ 5 ส. , การแต่งกายบุคลิกภาพดี และการจัดบอร์ดสวยงาม ประจำเดือน เมษายน 2562 ซึ่งได้มอบรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรไปเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา

>>อ่านต่อ...

ดูทั้งหมด >> กลุ่มบริษัทในเครือ ไท-โย เพนท์ (ประเทศไทย)

กลุ่มบริษัทในเครือไท-โย เพนท์ (ประเทศไทย) คือ กลุ่มบริษัทที่ถือกำเนิด

ขึ้นจากพลังความคิดของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์กอปรด้วย

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานด้านการผลิตสารเคลือบผิวเพื่อใช้ในการ

อุตสาหกรรมที่ได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 25  ปี    บริษัท ไท-โย

เพนท์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับแรก เมื่อปี พ.ศ. 2533 และดำเนินการมา

จนถึงปัจจุบัน โดยทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิวสำหรับ

การใช้งานอุตสาหกรรมและสีพิเศษนานาชนิดตามมาตรฐานการผลิตและการ

บริการที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าสำคัญ ๆ     

ข้อมูลบริษัท
ประวัติบริษัท
ก้าวสำคัญของไท-โย
ไท-โย วันนี้
ขอบข่ายธุรกิจ
วิสัยทัศน์
ผลิตภัณฑ์
สีทาอาคาร
สีงานไม้อุตสาหกรรม
สีงานเหล็ก
กาวอุตสาหกรรม
สีพิเศษ
เคมีภัณฑ์
งานคุณภาพ
งานวิจัย R&D
งานควบคุมคุณภาพ
งานเทคนิค
ศูนย์ข่าว
ข่าวกิจกรรม
ข่าวองค์กร
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงาน
สวัสดิการและผลตอบแทน
ข้อมูลบริษัท
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสี
ปัญหาของสี
เทคนิคการใช้สีงานไม้
ติดต่อเรา
           

        

 
  
view