หน้าแรกข้อมูลบริษัทผลิตภัณฑ์งานคุณภาพศูนย์ข่าวบทความร่วมงานกับเราติดต่อเรา

มอบทุนการศึกษาบุตรของพนักงานฯ ครั้งที่ 2 ปี 2561 (9/4/2018) | กิจกรรม
บริษัทไท-โย เพนท์ ฯ จัดพิธีมอบทุนการการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานของไท-โยในวันที่ 9 เม.ย.61 รวมมอบทุนทั้งสิ้นจำนวน 28 ทุน

>>อ่านต่อ...

กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์  (12/4/2018) | กิจกรรม
บริษัทไท-โย เพนท์ ฯ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว โดยเป็นการสืบสานประเพณีในวันสงกรานต์ของไทย ในวันที่ 12 เม.ย.61 โดยมีพนักงานร่วมกันรดน้ำคับคั่ง

>>อ่านต่อ...

ดูทั้งหมด >> 

ดูทั้งหมด >> กลุ่มบริษัทในเครือ ไท-โย เพนท์ (ประเทศไทย)

กลุ่มบริษัทในเครือไท-โย เพนท์ (ประเทศไทย) คือ กลุ่มบริษัทที่ถือกำเนิด

ขึ้นจากพลังความคิดของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์กอปรด้วย

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานด้านการผลิตสารเคลือบผิวเพื่อใช้ในการ

อุตสาหกรรมที่ได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 25  ปี    บริษัท ไท-โย

เพนท์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับแรก เมื่อปี พ.ศ. 2533 และดำเนินการมา

จนถึงปัจจุบัน โดยทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิวสำหรับ

การใช้งานอุตสาหกรรมและสีพิเศษนานาชนิดตามมาตรฐานการผลิตและการ

บริการที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าสำคัญ ๆ     

ข้อมูลบริษัท
ประวัติบริษัท
ก้าวสำคัญของไท-โย
ไท-โย วันนี้
ขอบข่ายธุรกิจ
วิสัยทัศน์
ผลิตภัณฑ์
สีทาอาคาร
สีงานไม้อุตสาหกรรม
สีงานเหล็ก
กาวอุตสาหกรรม
สีพิเศษ
เคมีภัณฑ์
งานคุณภาพ
งานวิจัย R&D
งานควบคุมคุณภาพ
งานเทคนิค
ศูนย์ข่าว
ข่าวกิจกรรม
ข่าวองค์กร
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงาน
สวัสดิการและผลตอบแทน
ข้อมูลบริษัท
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสี
ปัญหาของสี
เทคนิคการใช้สีงานไม้
ติดต่อเรา
           

        

 
  
view